วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาษาไทย    English          
 
 
ชื่อ:
รหัสผ่าน:
   
  ลืมรหัสผ่าน 
  สมัครเข้าใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
0:00 / 0:00

 
       
       
  
               
รายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (เฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพ)  
   
เลือกตัวชี้วัด :

ประเภทข้อมูล
ระดับ  : 

เลือกจังหวัด :  

 เลือกหน่วยงาน :  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 
 
กราฟเปรียบเทียบ
 
     
ความกว้างกราฟ px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
กราฟ 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
กราฟ 2
Pick Color(Current Color is #FF0000)
กราฟ 3
Pick Color(Current Color is #FFA500)
 
   
TYearHCodeZoneNameProvNameCD4_BLNRegis_HIV%CD4_BLVL_CoverRegis_New%VL_CoverVL_SuppVL__Cover%VL_Supp
2552 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 477860.30344772.30313491.20
2553 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 546484.40596886.80465978.00
2554 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 579361.30626989.90476275.80
2555 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 506774.60667094.30506675.80
2556 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 588865.90778689.50677787.00
2557 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 457659.20555894.80465583.60

 
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903207   cqihiv@gmail.com (best resolution 1280x800)