ขอเชิญชวนส่งผลงาน TB/HIV เข้าประกวด          ส่งผลงาน          รูปแบบผลงาน         รายชื่อผู้ส่งผลงาน         กำหนดการจัดงาน      
    

ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค ครั้งที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557

  

THINK HIV <--> THINK TB

ขอเชิญชวนส่งผลงาน คุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค เข้าประกวด

         
กลับมาพบกันอีกครั้งกับงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558

         เราจะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายใต้แนวคิดหลัก “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค” (Quality hospital for HIV/TB) การพัฒนาคุณภาพอย่างไร้ขีดจำกัด ไร้กรอบ แต่ไม่ไร้จินตนาการ มาช่วยกันเติมความฝันซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดชุมชนผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคเป็นชุมชนสร้างสรรค์ (creative community) และมีคุณภาพ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

         
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค”
 ส่งผลงานเป็น ppt ตามตัวอย่างแนบ นี้ ผู้ส่งผลงานจะได้รับการพิจารณาเข้ารับการประชุมฟรี

        โดยสำนักโรคเอดส์ฯ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

       
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (www.cqihiv.com) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
        ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม วันที่ 3 มิถุนายน 2558 !
 
มีเวลาเตรียมตัวเดินทางกัน 2 สัปดาห์ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว คอยเกาะติดสถานการณ์กันได้ทุกวันนะครับ
ตัวอย่างหัวข้อบรรยายในงานนี้
        
 ความรู้ TB/HIV ที่น่าสนใจในยุคนี้
          Update ความรู้เรื่อง วัณโรคดื้อยา (MDR-TB)
          ประสบการณ์และเทคนิคการดูแลผู้ป่วย TB/HIV ให้มีประสิทธิภาพ
          Cascade of HIV/TB: แก้ปัญหาคาใจคนทำงาน
          เวทีเสวนา: ตอบปัญหาคาใจ “สารพันปัญหาเอชไอวี-วัณโรค
          Update ความรู้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ TB/HIV: TB molecular test เขาไปถึงไหนกันแล้ว
          เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริม Adherence การกินยาวัณโรคและยาต้านไวรัส
             (Motivational Counseling/Motivational Interviewing to increase adherence)

                                                  
  ส่งผลงาน     รูปแบบผลงาน     รายชื่อผู้ส่งผลงาน