วัตถุประสงค์โครงการ
      
เข้าสู่เว็บไซด์หลัก    ภาษาไทย    English          

ประมวลภาพกิจกรรม HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3


รูปภาพเพิ่มเติม... 
   
 
          กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน 4 ปีเต็ม พบกับงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศของคนคุณภาพ
QI National Forum for HIV TB and STIs ครั้งที่ 1 หรือ HIVQUAL forum ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์การประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         พบกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ เหล่าพันธมิตรคุณภาพที่มาร่วมงานเพิ่มขึ้น
คืองาน TB, HCT และ STI หลากหลายหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แนวคิดหลัก

“ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ Together on the Path towards Quality”

เบิกจากสำนักโรคเอดส์ฯ/สำนักวัณโรค เบิกจากต้นสังกัด
ห้องพักเต็มแล้วครับ กรุณาติดต่อจองห้องพักด้วยตนเอง
<< รายชื่อที่พักเพิ่มเติม >>
 
                          
     
       เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนหน้างาน และการเบิก-จ่ายเงิน
โปรดพิมพ์เอกสารเหล่านี้และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำเข้าร่วมงานด้วยครับ

   
รหัสลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
ประเภท
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัด
อีเมล์
รหัสประเภท
รหัสงบประมาณ
   
 
บัตรเข้าร่วมงาน 
   
ใบสำคัญรับเงิน
และ
ใบค่าใช้จ่ายการเดินทาง
  กรุณาตรวจสอบเอกสารทางอีเมล์
และเพิ่มเติมข้อความ
โปรดพิมพ์เอกสารนี้เข้าร่วมงานด้วยนะครับ
   

 

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย

สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903207 cqihiv@gmail.com(best resorution 1280x800)