วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมงานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13 "เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต" (Life as a whole) กลับหน้าแรก

   ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 13-16 มีนาคม 2555]
 


         ภาพกิจกรรมงานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13 "เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต (Life as a whole)" บูธนิทรรศการที่ 79 มีการบรรยายเรื่องแนวคิด กระบวนทัศน์ใหม่ สู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ ของการป้องกันเอชไอวี ชมคณะหมอลำบ้านร่มเย็น โรงพยาบาลมหาสารคาม และกิจกรรมข่ายใยโลก ชีวิตและงาน พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา การเข้าใจความซับซ้อนของชีวิต โดยไม่ต้องพยายามหาคำตอบ (เอกสารการจัดนิทรรศการ บูธที่ 79)