วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมงานสัมมนา National HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3      

   ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเตล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554]    กรุณาคลิกที่ภาพ เพื่อขยายภาพ