วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ผลการประกวดภาพถ่าย แนวภาพให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ      

   งาน HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3      [วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554]
 


ผลการประกวดภาพถ่าย แนวภาพให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ทำงานบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 

รางวัล ชื่อภาพ หน่วยงาน
ชนะเลิศ กำลังใจ รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ
รองชนะเลิศ รอยยิ้มท่ามกลางคลื่นชีวิต รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์
รองชนะเลิศ สร้างฝันเพื่อนอาสา กลุ่มเราเข้าใจ จ.กรุงเทพมหานคร
ชมเชย สองมือที่ให้ สร้างกำลังใจและศรัทธา รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ชมเชย ความอาทร รพ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ชมเชย กาลเวลาแห่งความสุข รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี