วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ผลการประกวดภาพถ่าย แนวภาพสะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ      

   งาน HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3      [วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554]
 


ผลการประกวดภาพถ่าย แนวภาพสะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ การอยู่กับเอชไอวีอย่างมีศักดิ์ศรี

 

รางวัล ชื่อภาพ หน่วยงาน
ชนะเลิศ ส้วมพอเพียง รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์
รองชนะเลิศ เพราะชีวิตคือชีวิต รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
รองชนะเลิศ ฉันจะเป็นกำลังใจให้เธอตลอดไป รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ชมเชย แม่จ๋า รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชมเชย ลูกรออยู่ที่บ้าน รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ชมเชย รุกไปตรวจกันถึงที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น