ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 ชี้แจงหลักสูตรการอบรม QI Refresh29 ทีมวิทยากร 29/11/2555
2 ความคาดหวัง9 ทีมวิทยากร 29/11/2555
3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม+ต่อยอด งาน QI42 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/11/2555
4 ร่วมผสมเกสรความคิด เวทีฟื้นฟูศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพ HIV/AIDS17 ภก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ
สคร. 9 พิษณุโลก
29/11/2555
5 ภาพยนตร์ "ไม่ได้ขอให้มารัก"20 M Picture 29/11/2555
6 Download ทั้งหมด27 ทีมวิทยากร 29/11/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการอบรม QI Refresh 9-11 ต.ค. 2555 
                

 
aaa