ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี22 คุณนวพล มิติภัทร
สำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี
16/6/2560
2 Update GL 2560 เมื่อผลการรักษาล้มเหลว ทำอย่างไร9 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/6/2560
3 สาธิตการติดตามข้อมูลการตรวจเอชไอวีและการดูแลรักษา จังหวัดชลบุรี15 คุณศรีลัย เรืองชัย สำนักโรคเอดส์ฯ 16/6/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี 
                

 
aaa