วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.5 ระดับโรงพยาบาล      


เลือกจังหวัด : 

เลือกโรงพยาบาล : 
เลือก กลุ่มตัวชี้วัด : ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณCaselist1Sample1Caselist2Sample2ARVAdhPCPCryptoTBSyphilisPAPSafe sex

ปีงบประมาณ : 2558

 255834294824295.0096.5910010098.7510073.17100

ปีงบประมาณ : 2557

 25574871041165610095.6010010098.9198.2174.58100

ปีงบประมาณ : 2556

 2556473591273910098.1810010093.8810070.9798.31

ปีงบประมาณ : 2555

 2555757116824710096.2610010010010071.1999.14

ปีงบประมาณ : 2554

 2554808111272710099.0810010010010062.26100

ปีงบประมาณ : 2553

 255373483101098.8088.8984.2110010010074.19100

หัวข้อความหมาย
Caselist1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ทำการประเมิน
Caselist2จำนวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample2จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ทำการประเมิน
ARVร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส
Adhร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ำเสมอ
PCPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ PCP ปฐมภูมิ
Cryptoร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา Cryptococcosis ปฐมภูมิ
TBร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
Syphilisร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
PAPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Safe sexร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลคำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย