วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Client Exit Survey ระดับจังหวัด      


เลือกจังหวัด :

จังหวัดสงขลา   ปีงบประมาณ 2561
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     100
                                                                                                                           
จังหวัดสงขลา   ปีงบประมาณ 2561
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     100