ติดตามการแก้ไขปัญหาการคำนวณตัวชี้วัดหลัก HIVQUAL-T 5.3(NAP)
     ตามที่รพ.ควนขนุน ได้แจ้งปัญหาจากการคำนวณตัวชี้วัด"ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้าน ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug aherence อย่างสม่ำเสมอ" ซึ่งพบว่าตัวหารเป็นของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสทุกราย แต่ความเป็นจริงแล้วโปรแกรมจะตัดไม่ให้บันทึก Drug adherence ในผู้ที่กินยาไม่ถึง 6 เดือนนั้น ทำให้ตัวหารจึงควรเป็นผู้ที่รับยาต้านทั้งหมดลบด้วยจำนวนผู้ที่กินยาไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งคุณศรีลัยได้แจ้งว่า ได้ให้คุณสุชิน แก้ไขแล้วนั้น ไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขโปรแกรมที่ได้ download ไปแล้วด้วยหรือไม่/อย่างไร กรุณาตอบด้วย
โดย : ดวงสมร พรหมคง  วันที่ : 28 กันยายน 2554

โดย : รพ.ในเขต 7
วันที่ : 28 กันยายน 2554

  ความคิดเห็นที่ : 1

ไม่แน่ใจว่า รพ.ควนขนุน เกิดการเข้าใจผิด หรือเปล่า การประเมิน Adherence นั้น จะประเมินทุก visit อยู่แล้ว ตัวหารจึงเป็นผู้ที่กินยาทั้งหมด ส่วนตัวหารทีเป็นผู้ที่กินยา 6 เดือน น่าจะเป็นตัวชี้ววัด VL  และ CD4 ทุก 6 เดือน
    

โดย : ศรีลัย
วันที่ : 28 กันยายน 2554

  ความคิดเห็นที่ : 2

เรียน พี่ดวงสมร

        ตอนนี้พี่สุชินกำลังปรับปรุงโปรแกรมรายงานตัวชี้วัด Drug adherence ที่พี่แจ้งเข้ามาให้อยู่ครับ ซึ่งยังมีรายงานอื่น ๆ ซึ่งได้รับ Comment ตอนงานสัมมนา HIVQUAL Forum  รวมทั้งปรับปรุงการคำนวณตัวชี้วัดให้เหมือนกับโปรแกรม EWI ในตัวชี้วัดที่ตรงกัน และปรับปรุงการนำเข้าฐานข้อมูล NAP ของปีงบประมาณ 2554
        ขอพี่รอนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเสร็จแล้ว ผมจะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์และแจ้งไปทางอีเมล์ให้เข้ามา Download โปรแกรมที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว เพื่อใช้วัดผลปีงบประมาณ 2554 หรือนำเข้าข้อมูลเดิมที่เคยวัดผลด้วยเวอร์ชั่น 5.3 ให้ออกรายงานได้ถูกต้องมากขึ้นครับ
    

โดย : ดวงสมร พรหมคง
วันที่ : 29 กันยายน 2554

  ความคิดเห็นที่ : 3

รับทราบค่ะ ขอบคุณมากครับ
    

แสดงความคิดเห็น
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
โดย   * ต้องระบุ
ตัวเลขสัญลักษณ์
ป้อนตัวเลข   * ต้องระบุ
 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
   แสดงรายละเอียดกระทู้ถาม-ตอบ    

 
แสดงกระทู้ทั้งหมด เพิ่มกระทู้ กลับหน้าแรก