การรายงานผล
    

ในโปรแกรม HIVQUAL T ตามตชว.หลักที่2.0 ร้อยละของผป./ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสครบ 6 เดือนขึ้นไปได้รับการตรวจติดตามระดับCD4 ทุก 6 เดือน

แต่ตามสิทธิของผป.ถ้าCD4>350 จะส่งตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง ในโปรแกรมคำนวณจากเหตุผลนี้ด้วยมั้ยคะ

โดย : ชมภูนุช เศรษฐผล  วันที่ : 2 ธันวาคม 2558

โดย : ศรีลัย
วันที่ : 2 ธันวาคม 2558

  ความคิดเห็นที่ : 1

เรียน คุณชมภูนุชครับ

          เนื่องจากแนวทางการดูแลรักษาโรคเอดส์ ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะแนวทางการตรวจ LAB ต่าง ๆ แต่โปรแกรม HIVQUAL-T ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตาม ทางคุณหมอจึงขอให้ทุกท่านเปลี่ยนไปใช้ตัวชี้วัดของ NAP แทนครับ โดยเฉพาะตัวชี้วัด CD4 VL และ LAB 

          ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่มีในฐานข้อมูล NAP เช่นตัวชี้วัดการคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ ยังสามารถใช้ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T ได้ครับ

          ซึ่งการบันทึกผลในโปรแกรม HIVQUAL-T หลังจากนำเข้าข้อมูล NAP และทำการสุ่มตัวอย่างเสร็จแล้ว ในส่วนของ CD4 VL LAB สามารถปิดหน้าการกรอกข้อมูลนี้ แล้วข้ามไปกรอกข้อมูลตัวชี้วัดข้อต่อไปได้เลยครับ

           สาธิตการดาวน์โหลดข้อมูล NAP และการนำเข้าข้อมูลสู่โปรแกรม HIVQUAL-T

 

    

แสดงความคิดเห็น
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
โดย   * ต้องระบุ
ตัวเลขสัญลักษณ์
ป้อนตัวเลข   * ต้องระบุ
 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
   แสดงรายละเอียดกระทู้ถาม-ตอบ    

 
แสดงกระทู้ทั้งหมด เพิ่มกระทู้ กลับหน้าแรก