/

 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (รวมทุกสิทธิการรักษาพยาบาล)
   
   
ระดับ  : 
 
ปี : ประเภท :
 

จังหวัด :  

 เลือกหน่วยงาน :    
กราฟเปรียบเทียบ
     
ความกว้างกราฟ px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
กราฟ 2
Pick Color(Current Color is #FF0000)
   
     
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
   
 
 
ที่มา : ข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

ZoneNameTYearRegisteredtocareNeedARTPrescribedARTRetainedinARTVLtestedVLsuppressed
พัทลุง,รพท.25591,5971,4661,281999824778
 
ZoneNameTYearตรวจการติดเชื้อฯHIV+ รายใหม่ลงทะเบียนรายใหม่มีข้อบ่งชี้รับยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส
พัทลุง,รพท.25591,02518171411
 
หัวข้อความหมาย
Registeredtocareจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการดูแลรักษา
NeedARTจำนวนผู้เข้าเกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัส
PrescribedARTจำนวนผู้รับยาต้านไวรัสสะสม
RetainedinARTจำนวนผู้ยังรับยาต้านไวรัสต่อเนื่อง
VLtestedจำนวนผู้มีผลการตรวจ viralload
VLsuppressedจำนวน VL Suppressed
ตรวจการติดเชื้อฯตรวจการติดเชื้อฯ (ไม่รวมหญิงตั้งครรภ์)
HIV+ รายใหม่HIV+ รายใหม่
ลงทะเบียนรายใหม่HIV+ รายใหม่ลงทะเบียน
มีข้อบ่งชี้รับยาต้านไวรัสมีข้อบ่งชี้ในการเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ได้รับยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส