วัตถุประสงค์โครงการ
      
 ภาษาไทย       English          
 
 

 
เข้าใช้งานระบบ  
  ลืมรหัสผ่าน   สมัครเข้าใช้งานระบบ  

Background
ความเป็นมาของโครงการ
HIVQUAL Concept
แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ
Indicators
ตัวชี้วัดการดูแลรักษาผู้ป่วย
HIVQUAL-T V.5.7

ตัวชี้วัดและความหมาย

แบบฟอร์มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 

แบบฟอร์มผู้ป่วยรายใหม่

โปรแกรม HIVQUAL-T 5.7 (NAP) 

โปรแกรม HIVQUAL-T 5.6 (NAP) 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

แบบประเมินโครงสร้างองค์กร

Pedeatric HIVQUAL-T

แนวทางการส่งต่อวัยรุ่นฯ 

คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก 

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ที่มีเชื้อเอชไอวี 


แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล Pediatric HIVQUAL-T

แบบบันทึกกำกับงาน QI Memo อย่างย่อ

แนวทางการเขียน QI Story

โปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T V.4.51 (NAP)

VCTQUAL และ VCT Tools

โปรแกรม VCTQUAL V.3.4.1


คู่มือการใช้งานโปรแกรม

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

แสดงรายชื่อผู้ดาวน์โหลด
 
STI.VCT

โปรแกรม STI.VCT Mini Record
 V.1.4

 
NAPDAR V 0.1

โปรแกรมการวิเคราะห์และจัดการรายงานจากฐานข้อมูลเอดส์ 
(Full Version 16 พค. 56)

 
Photo Gallery
รวมรูปภาพกิจกรรม
Video Gallery
รวมหนังสั้น
Forums
แสดงกระทู้ถาม-ตอบ
  เพิ่มกระทู้
Link
เครือข่ายการทำงาน
Dhamma
ธรรมเทศนา แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์

หนังสือและธรรมบรรยาย เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิต
สติคือพระพุทธเจ้าองค์จริง


 ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารการนำเสนอผลงาน
วันที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
15/12/2559เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานการฝึกอบรม
27/11/2557สาธิตการดาวน์โหลด รวมก้อนข้อมูล และการโอนข้อมูล NAP สู่โปรแกรม HIVQUAL-T
4/2/2556กรมควบคุมโรค ลงนาม MOU 4 ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ การป้องกัน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
วันที่ชื่อเอกสารการนำเสนอผลงาน
15/3/2556การให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจในชุมชน
9/8/2555สรุปงาน ประชุมเอดส์นานาชาติ ณ กรุงวอชิงตันดีซี 2012
24/6/2553ชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย
24/6/2553ชี้แจงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย
9/10/2553รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการอบรม HIVQUAL-T V.5.0 ครู ก.เขตภาคเหนือ
7/7/2553บทความนวัตกรรมความคิดที่เกิดจากประสบการณ์พัฒนาคุณภาพ
6/7/2553แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลินิกยาต้านไวรัส รพ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
6/7/2553แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลินิกนิรนามและเอดส์ รพ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
6/7/2553เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี
5/7/2553นวตกรรมความคิดที่เกิดจากประสบการณ์พัฒนาคุณภาพ
     
เอกสารงานประชุม   ตัวอย่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
วันที่ชื่อหัวข้อการประชุมรูปภาพ
19/6/2562หลักสูตรอบรม การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวร... 
8/1/2561เอกสารงานประชุม การพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อการรับรองคุณภาพบริการเฉพาะโรคเอด... 
14/9/2560เอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวี... 
19/7/2560เอกสารงานประชุม การอบรมบุคลากรสุขภาพหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม การพัฒน... 
19/7/2560เอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวี... 
19/7/2560เอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งต่อระบบบริการสุขภาพและบูรณาการงานเอชไอวี... 
18/7/2560เอกสารการอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Excell... 
20/6/2560แนวทางการดําเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทางการดูแลร... 
21/12/2559คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 
26/6/2560เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น 
16/6/2560เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี 
15/6/2560เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดนนทบุรี 
21/5/2560เอกสารประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลรักษา จังหวัดอุดรธานี 
20/4/2560เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่องานส่งเสริมการให้บริการยาต้านไวรัสโดยไม่คำน... 
1/3/2560เอกสารการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และ HIV Coordinator... 
31/1/2560เอกสารการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกราย... 
16/1/2560เอกสารประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ประเมินและรับรองคุณภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทา... 
16/1/2560เอกสารอบรมแนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอัก... 
16/1/2560เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกั... 
14/12/2559เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกั... 
21/11/2559เอกสารการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ... 
16/10/2558เอกสารงานประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกยภาพบุคลากร การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ ... 
20/8/2558เอกสารการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอด... 
24/2/2558ผลสาเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอ... 
24/2/2558เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อ... 
8/1/2558โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้า... 
8/1/2558แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 
8/1/2558ข้อแนะนำ สิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษสำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีราย... 
28/11/2557หนังสือแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก... 
28/11/2557แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจา... 
5/11/2557คู่มือการจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก แล... 
20/8/2557เอกสารประชุมโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทาร... 
1/8/2557เอกสารประชุมทีมงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อการขอรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรค (DSC) (28-29 ... 
18/5/2557เอกสารนำเสนออบรม QI Training 4 ภาค 
29/4/2557เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรค... 
18/3/2557เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒ... 
18/3/2557เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (V... 
11/11/2556เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 28-29 ต.ค. 2556 
11/11/2556เอกสารประชุมการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและดูแลรักษา HIV/AIDS ระหว่างรพ. อปท. ... 
8/7/2556เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (V... 
4/7/2556การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (24-25 มิ.ย. 2556)
20/6/2556การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้า...
20/6/2556เอกสารประชุมฟื้นฟูความรู้ การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ด้วยโปร...
15/5/2556เอกสารประชุมการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกระบวนการชุมชนนั...
11/4/2556เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (V... 
15/2/2556เอกสารประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส... 
11/2/2556เอกสารนำเสนอการประชุม Concept Task Shifting 12-14 กพ. 2556
26/12/2555Program and Disease Specific Certification 
29/11/2555เอกสารประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI ในเด็ก 20 พ.ย. 2555 
29/11/2555เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ VCTQUAL ประจำปี 2555... 
29/11/2555เอกสารการอบรม QI Refresh 9-11 ต.ค. 2555 
28/8/2555เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 23-24 ส.ค. 2555 
19/6/2555เอกสารการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก 14-15 มิ.ย. 2...
16/5/2555เอกสารการเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ 2-4 พ...
19/3/2555เอกสารการอบรม Pediatric HIVQUAL-T 8-9 มี.ค. 2555 
19/3/2555แบบฟอร์มงานอบรม Pediatric HIVQUAL-T 8-9 มี.ค. 2555 
12/12/2553เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอ... 
17/6/2554การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (QI Trainin... 
27/3/2554Pediatric HIV Disclosure Manual
1/12/2553เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอ... 
27/1/2554เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้าโค...
 
วันที่ชื่อแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
12/6/2555แบบสำรวจปัญหาวัยรุ่น (happy teen checklist)
12/6/2555แบบบันทึกการพูดคุยรายบุคคล (counselor note)
20/5/2554แบบบันทึกการคัดกรองและการให้บริการสำหรับผู้ป่วย HIV/ARV Clinic
2/5/2554แบบบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
2/5/2554แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรับใหม่ คลินิกยาต้านไวรัส
20/4/2554แบบประเมินผู้ป่วย/ติดเชื้อเอชไอวีแบบใหม่
20/4/2554แบบฟอร์มคัดกรองพฤติกรรมในการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และแบบฟอร์มคัดกรองผู้มารับบริการห้องตรวจอายุรกรรม
20/4/2554ทะเบียนข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อใช้ในโปรแกรม HIVQUAL-T


    Photo Gallery

ภาพกิจกรรมการสัมมนา QI National Forum ครั้งที่ 1 ประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก ประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทางการดำเนินงาน Pediatric Cure และแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ประชุมเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อหรือขยายงาน HIV/Aids ไปยังระบบงานต่างๆ ของสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ประชุมการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก รุ่นที่ 1 การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ งานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13 'เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต' ประกาศผล แนวภาพให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ประกาศผล แนวภาพสะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ สัมมนา National HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3 ประชุมจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.2 สระบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.11 นครศรีธรรมราช QI Training สคร.10 เชียงใหม่ QI Training สคร.4 ราชบุรี QI Training สคร.7 อุบลราชธานี QI Training สคร.6 ขอนแก่น การสัมมนา HA National Forum ครั้งที่ 11 การสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพฯ สคร.9 พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน HIV/AIDS จ.ตรัง การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Pediatric HIVQUAL-T Meeting QI TOT (โคราช) ทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กร HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 2 QI TOT ครั้งแรก HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 1


     กระทู้ ถาม-ตอบ
     เพิ่มกระทู้     แสดงกระทู้ทั้งหมด 
ลำดับหัวข้ออ่านตอบโดยวันที่
1สอบถามการส่งข้อมูล371129HIVCo ชุมแสง นครสวรรค์2/6/2559
2เรียนคุณศรีลัย ค่ะ พอดีจะส่งรายงานของ HIVQURAL-T ของเด็ก แต่พอส่งออกรายงานมันขึ้นว่า error 3061 พารามิเตอร์น้อยเกินไปต้องการ 1 มันคืออะไรค่ะ รบกวนด้วยค่ะ619025ยุพิน16/2/2559
3สอบถามคุณศรีลัยคะ (NAPDAR2)433629หทัยรัตน จิตมุ่ง15/1/2559
4สอบถามDownloadโปรแกรมNap5.7 new ไม่ได้384928วิธาน จันทร์อุ่ย11/1/2559
5การรายงานผล578125ชมภูนุช เศรษฐผล2/12/2558
6การส่งข้อมูลขึ้นเว็บ1143329ยุพิน27/11/2558
7ประมวลผลรายงานไม่ได้ทำอย่างไรดี657329รพ.ระนอง20/11/2558
8โปรแกรม HIV ปี 58 ไม่ทราบว่าจะสามารถเริ่ม down load ได้เมื่อไรครับ347529ณัฐพล ผลโยน18/11/2558
9เรียนคุณศรีลัย406821วาสนา อัฐวงค์5/10/2558
10สอบถามคุณศรีลัย393730วาสนา อัฐวงค์ รพ.ร้องกวาง จ.แพร่23/9/2558
11ชุมพรขอส่ง Ped HIV Qual ใหม่อีกทีค่ะ321723สุภาพ สง่าวงษ์8/9/2558
12ส่งผลงานCQI แล้วไม่เห็นขึ้นที่หน้า Wep ให้เลยค่ะ297221ยุพิน สุภาสัย22/8/2558
13รายงานแบบ Cascade244825พี่อุดร23/6/2558
14โปรแกรม NAPDAR V2.0 เวอร์ชั่นใหม่ออกแล้ว339123ศรีลัย เรืองชัย19/6/2558
15สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกผลงานทีบี/เอดส์แต่ต้องการเข้าร่วมประชุมต้องทำไงบ้างครับ418124ทรงศักดิ์ สังข์มณีโชติ3/6/2558
16ช่วยดูข้อมูลของโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานให้หน่อยคะว่าได้รับหรือไม่ยังไม่เห็นข้อมูลในหน้าWEPคะ287620สาวิตรี ทองปน27/5/2558
17ส่งรายงาน HIVQUAL-T ร.พ.จตุรพักตรพิมาน237821สาวิตรี ทองปน26/5/2558
18การส่งข้อมูลของ รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท351526เนตร์นภา พรฐิตานนท์ สสจ.ชัยนาท19/5/2558
19การส่งข้อมูลของ รพ.หันคา จ.ชัยนาท225419เนตร์นภา พรฐิตานนท์ สสจ.ชัยนาท19/5/2558
20ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลในรูปแบบexcelได้หรือไม931750รพร.เดชอุดม9/4/2558
12345678910...
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า จำนวนทั้งหมด 362 รายการ
หน้าที่


โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย

สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903207 cqihiv@gmail.com (best resolution 1280x800)